Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. března 2009
Ohlášky
Petr Borský
20.03.2009 22:26:44
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 22. března do 29. března 2009
       
Neděle 22. března 2009                  4. neděle postní                           sv. Epafrodit 
     
     
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Kunert 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče
                             
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče
                           
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
                           
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
   
     
     
     
Pondělí 23. března 2009               sv. Toribius z Mongroveja      
     
     
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na intenci sloužícího 
   
   
Úterý 24. března 2009                  sv. Kateřina Švédská                      
     
     
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství na faře se ruší z důvodu nemoci vyučujícího.
     
     
 
Středa 25. března 2009                  sv. Dismas                ZVĚSTOVÁNÍ  PÁNĚ 
   
 
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře se ruší z důvodu nemoci vyučujícího.
   
   
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobs.), od 15.30 h - křížová cesta 
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
   
  17:00 hod. Sezemice mše sv. se ruší z důvodu nemoci kněze
   
   
   
   
   
   
Čtvrtek 26. března 2009               sv. Kastulus
 
 
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobs.), od 16.30 h - křížová cesta 
 
   
   
Pátek 27. března 2009               sv. Rupert       
     
 
P. Polívka 16:00 hod. Horní Roveň od 16.00 h - křížová cesta a následně tichá adorace, 
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobs.), od 16.20 h - křížová cesta 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice Setkéní společenství "NET FOR GOT" -  film o odpuštění
     
     
         
         
         
Sobota 28. března 2009                   sv. Rogát
 
   
 
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obět. za …, od 15.30 h - křížová cesta   
P. Brousil 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
   
   
   
   
   
   
Neděle 29. března 2009               5. neděle postní                               bl. Ludolf
         
         
         
         
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
  10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu                
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
   
 
   
Oznámení: V příštím týdnu výuka náboženství odpadá - nemoc vyučujícího
 
 
 Administrátor:                              Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“