Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. listopadu 2008
Ohlášky
Petr Borský
07.11.2008 23:23:27
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 09. listopadu do 16. listopadu 2008
   
Neděle 09. listopadu 2008    32. neděle v mezidobí    Svátek Posvěcení lateránské baziliky
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. rod. Kašparovu a Chválovu
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra katechetu
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Ráby mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé
   
Pondělí 10. listopadu 2008           Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve           
     
     
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 11. listopadu 2008          Památka sv. Martina Tourského, biskupa   
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole - starší děti
kard. Vlk 18:00 hod. Hradec Kr. mše sv. k ukončení oslav 700 let Katedrály
   
             
Středa 12. listopadu 2008           Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka     
     
     
     
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka a Marii Schejbalovy, oba rody
   
                  a Marii Kabrhelovou  
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
Čtvrtek 13. listopadu 2008          Památka sv. Anežky České, panny 
     
     
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Pátek 14. listopadu 2008          sv. Mikuláš Tavelič   
     
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství ve škole
P. Polívka 16:00 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
   
Sobota 15. listopadu 2008          sv. Albert Veliký                     
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za .. 
 
P. Brousil 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 16. listopadu 2008           33. neděle mezidobí             sv. Markéta Skotská, sv. Gertruda                      
     
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Volfovu a Ročkovu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
                           
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
   
   
Oznámení: Sbírky na charitu činily: Sezemice-1 954.-, Dašice-1 013.-, Hor. Roveň-1145.-, Býšť-2 430.- 
   
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“