Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. října 2008
Ohlášky
Petr Borský
19.10.2008 09:39:55
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 19. října do 26. října 2008
   
Neděle 19. října 2008                           29. neděle v mezidobí     sv. Izák Jogues a druhové, sv. Pavel od kříže
     
  "Sbírka na misie"  
P. Vrbiak 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. o výročí posvěcení kostela (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Vlasákovu a Mlčochovu
   
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Ladislava a Martu Štěrovských a celý rod
P. Vrbiak 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
     
   
     
Pondělí 20. října 2008                       sv. Irena
       
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 21. října 2008                          sv. Hilarion        
  volný den - beze mše svaté
     
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole - starší děti
   
Středa 22. října 2008                          sv. Marie Salome
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Polívka  18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
   
Čtvrtek 23. října 2008                          sv. Jan Kapistránský              
     
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 24. října 2008                       sv. Antonín Maria Klaret             
     
     
   
   
P. Polívka  17:30 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka  18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 19:00 hod. Sezemice společenství na faře, promítání tématického filmu
   
Sobota 25. října 2008                       sv. Kryšpín
       
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Brousil 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 26. října 2008                          30. neděle v mezidobí                      sv. Rustík
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Šmahovou, manžela Františka a celý 
                  rod  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Málkovou a rodiče z obojí strany
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
 
   
Oznámení:    Ve dnech 24. 10. až 29. 10. se konají podzimní prázdniny. Výuka náboženství se v pátek 24. 10. 
  na ZŠ v Sezemicích neuskuteční.          
                 
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“